HOCKEY - PRO
HOCKEY -
INTERNATIONAL
HOCKEY - JUNIOR
AUTRES SPORTS
Markerzone
 

KHL STATS

logo
logologologologologologologologologologo
logologologologologologologologologologo
logologologologologologologo
TEAMS
INFORMATIONS
logo POSITION IN THE DIVISION 0
POSITION IN THE CONFERENCE 0
POSITION IN THE KHL
STATSGPWOWSWLOLSLGFGAPTS
2008-2009 56 27 - - 22 2 5 147 166 -
GOALIESSEASONPLAYOFF
INFOS GPWLOLGASASV%SOAVGGAPIM GPWLOLGASASV%SOAVGGAPIM
1 logo DANILA ALISTRATOV 39 17 16 3 94 885 .894 2 2.73 - 1 23 - 3 - 9 67 .866 0 4.22 - - -
2 logo VLADISLAV FOKIN 13 3 4 - 22 262 .916 1 2.49 - - 22 - - - 4 31 .871 0 4.71 - - -
3 logo SERGEI MYLNIKOV 16 3 6 4 43 386 .889 0 3.26 - - -- - - - - - - - - - - -
PLAYERSSEASONPLAYOFF
INFOSGPGAPTSAVGPIM+/-GPGAPTSAVGPIM+/-
1 logo ANDREI NIKOLISHIN 48 10 29 39 0,81 108 +53 1 0 1 0,33 2 -
2 logo OLEG KVASHA 52 17 18 35 0,67 56 -3 0 0 0 - 8 -3
3 logo EVGENY GALKIN 56 15 20 35 0,63 89 -23 0 0 0 - 2 -3
4 logo EVGENY SKACHKOV 54 14 18 32 0,59 56 -- - - - - - -
5 logo ALEXEI ZAVARUKHIN 56 10 17 27 0,48 46 +33 0 0 0 - 0 -3
6 logo OLEG PIGANOVICH 47 2 18 20 0,43 117 +13 0 0 0 - 8 -1
7 logo PIERRE DAGENAIS 40 14 5 19 0,48 28 -73 1 0 1 0,33 10 -2
8 logo ANTON GLINKIN 56 7 12 19 0,34 14 -103 0 1 1 0,33 2 -
9 logo RAVIL GUSMANOV 45 8 10 18 0,40 20 -113 0 0 0 - 4 -2
10 logo EVGENY DADONOV 40 11 4 15 0,38 8 +23 0 0 0 - 2 +1
11 logo JAN PLATIL 40 6 8 14 0,35 127 +31 0 0 0 - 4 -2
12 logo ANDRE LAKOS 41 3 9 12 0,29 65 -33 0 1 1 0,33 6 -2
13 logo VADIM SHAKHRAYCHUK 54 6 4 10 0,19 73 -1012 0 1 1 0,08 2 -2
14 logo IGOR VELICHKIN 53 7 2 9 0,17 12 -3 0 0 0 - 2 -2
15 logo ANDREI POPOV 54 4 5 9 0,17 38 -33 0 0 0 - 0 -3
16 logo ALEXANDER SAZONOV 55 3 5 8 0,15 64 -33 0 0 0 - 4 -3
17 logo MARTIN GRENIER 46 2 6 8 0,17 211 +13 0 0 0 - 2 -1
18 logo NIKITA KOROVKIN 51 1 6 7 0,14 87 -22 0 0 0 - 2 -1
19 logo EVGENY SHTAIGER 24 0 7 7 0,29 22 -3 0 1 1 0,33 4 -2
20 logo ANDREI KONEV 29 0 5 5 0,17 24 +21 0 0 0 - 0 -
21 logo MAREK VOREL 18 1 3 4 0,22 16 -12 0 0 0 - 0 -1
22 logo VALERI DYDYKIN 35 0 3 3 0,09 22 -52 0 0 0 - 2 -1
23 logo ANATOLI RAYENKO 32 0 2 2 0,06 4 -42 0 0 0 - 2 -
24 logo ARTEM KISLIY 42 1 0 1 0,02 8 -2- - - - - - -
25 logo KONSTANTIN KLIMONTOV 5 0 1 1 0,20 4 +1- - - - - - -
26 logo DANILA ALISTRATOV 39 0 1 1 0,03 2 -3 0 0 0 - 0 -
27 logo ALEXEI ORLOV 1 0 0 0 - 0 -- - - - - - -
28 logo DENIS YACHMENEV 8 0 0 0 - 2 -- - - - - - -
29 logo MAXIM KUZNETSOV 10 0 0 0 - 16 -1- - - - - - -
30 logo VLADISLAV FOKIN 13 0 0 0 - 2 -2 0 0 0 - 0 -
31 logo RAIL ROZAKOV 13 0 0 0 - 6 -4- - - - - - -
32 logo SERGEI MYLNIKOV 16 0 0 0 - 0 -- - - - - - -